چگونه فال حافظ بگیریم؟

آداب و نحوه تفسیر فال با کتاب دیوان حافظ

گرفتن فال حافظ آداب خاصی دارد که باید رعایت کنید.

در ادامه شرایط و نحوه فال حافظ گرفتن را میخوانید.

آداب گرفتن فال حافظ شیرازی

حالا کاری به این نداریم که فال حافظ وحی منزل نیست و همه کار را نباید به فال و استخاره گذاشت و این حرف ها اما ظاهرا فال گرفتن رایج ترین روش استفاده ما از دیوان خواجه است؛ به خصوص در ایامی نظیر شب یلدا و سال تحویل که جمع های خانوادگی برپاست و برای سرک کشیدن توی کار همدیگر هم که شده، مدام سفارش فال حافظ برای این و آن می دهند.این است که با فال حافظ شروع می کنیم که مثل ادب، آداب دارد. اول با هم یک مروری کنیم این آداب و رسوم را و بعد می رویم سراغ اینکه چطوری فال حاصله را تفسیر کنیم.

دسته ها :
چهارشنبه بیست و دوم 8 1398
می خواه و گل افشان کن از دهر چه می‌جویی

این گفت سحرگه گل بلبل تو چه می‌گویی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
ای دل گر از آن چاه زنخدان به درآیی

هر جا که روی زود پشیمان به درآیی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
ای پادشه خوبان داد از غم تنهایی

دل بی تو به جان آمد وقت است که بازآیی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
سلامی چو بوی خوش آشنایی

بدان مردم دیده روشنایی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
به چشم کرده‌ام ابروی ماه سیمایی

خیال سبزخطی نقش بسته‌ام جایی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
در همه دیر مغان نیست چو من شیدایی

خرقه جایی گرو باده و دفتر جایی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
ای در رخ تو پیدا انوار پادشاهی

در فکرت تو پنهان صد حکمت الهی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
سحرم هاتف میخانه به دولتخواهی

گفت بازآی که دیرینه این درگاهی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
ای بی‌خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی
دسته ها : غزلیات حافظ
سه شنبه بیست و سوم 7 1398
X